Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho các công trình tôn giáo, tín ngưỡng tại Quảng Ngãi

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho các công trình tôn giáo, tín ngưỡng tại Quảng Ngãi

Giấy phép xây dựng Quảng Ngãi | Gia Việt Group – Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình theo tuyến trong đô thị tại Quảng Ngãi

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình theo tuyến trong đô thị tại Quảng Ngãi

Giấy phép xây dựng Quảng Ngãi | Gia Việt Group – Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng...
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình không theo tuyến tại Quảng Ngãi

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho công trình không theo tuyến tại Quảng Ngãi

Giấy phép xây dựng Quảng Ngãi | Gia Việt Group – Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng...