Cung cấp cây xanh dự án | Gia Việt Group – Danh mục này áp dụng đối với các nhóm cây xanh thân gỗ, thân cột chủ đầu tư dự án tham khảo.

Các loại cây xanh thân gỗ nên trồng trong dự án

 • Cây lim xẹt (lim sét, phượng vàng)
 • Cây Lộc vừng (chiếc, mưng)
 • Cây bằng lăng tím
 • Cây giáng hương (sưa vườn)
 • Cây hoàng hậu (móng bò tím)
 • Cây muồng tím (muồng ngủ, me tây)
 • Cây muồng hoàng yến (osaka vàng)
 • Cây ngọc lan trắng
 • Cây hồng lộc
 • Cây muồng hoa vàng
 • Cây phi lao (dương liễu)
 • Cây dầu rái
 • Cây lát hoa
 • Cây sấu
 • Cây tử vi (tường vi)
 • Cây cau trắng
 • Cây cau bụng
 • Cây cọ mỹ
 • Cây cọ dầu
 • Cây cọ xẻ
 • Cây mù u
 • Cây nho biển
 • Câu sưa (trắc thối, huê mộc vàng)
 • Cây me
 • Cây nhội

Liên hệ cung cấp cây xanh dự án | Gia Việt Group

 • Thương hiệu cây xanh miền trung | Gia Việt Group
 • Website : cayxanhmientrung.com
 • Mr Chương – 0917.924.000

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY