Các chứng nhận công trình xanh tại Việt Nam

Các chứng nhận công trình xanh tại Việt Nam

Công trình xanh tại Việt Nam – Hiện tại, Việt Nam chưa có một bộ chứng chỉ Công trình Xanh nào do Bộ Xây dựng đưa ra mà chỉ áp dụng một số bộ chứng chỉ cơ bản, phổ biến của thế giới. Các hệ thống chứng nhận công trình xanh tại Việt Nam Hệ thống Chứng nhận Công...